HEM

Kom och se Jesus på Kungstorget!

Passionsspelet är musikalen om Jesu lidande, död och uppståndelse mitt i Uddevalla centrum. Kyrkorna i Uddevalla med hjälp av flera sponsorer gör detta möjligt i år igen. Ta gärna med fikakorg.


Arr. Kyrkorna i UddevallaOch folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade: Hosianna Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden!

Matt 21:9


Ett nytt bud ger jag er, att ni skall älska varandra.

Joh 13:34


Pilatus frågade: “Vad skall jag då göra med den Jesus, som kallas Messias?” Alla svarade: “Han skall korsfästas!”

Matt 27:22


Jesus sade: ”Fader, förlåt dem, de vet inte vad de gör”.

Luk 23:34a


”Försoning – människa Gud hel relation igen”

”Korset är ett segertecken – döden fick ge upp till sist”

”Han har uppstått..”

Mark 16:6

Texter från Bibelkommissionens översättning