Home

PASSIONSSPELET

MÖT JESUS  PÅ KUNGSTORGET

MITT I UDDEVALLA


Långfredag 15.00 och Påskafton 13.00


Visionen om att framföra en musikal om Jesu lidande, död och uppståndelse mitt i Uddevalla är verklighet sedan många år i rad. Tusentals har sett musikalen genom åren men varje år behöver vi påminnas om vad Jesus gör för oss idag. Kyrkorna i Uddevalla med hjälp av flera sponsorer gör detta möjligt.

I Uddevalla firas många gudstjänster varje vecka - om du inte besökt någon kyrka ännu, välkommen att göra det redan idag. Och såklart - vill du vara med i spelet nästa år - är det bara att höra av sig.

Varmt välkommen!

Och folket, både de som gick före och de som följde

efter, ropade: Hosianna Davids son! Välsignad är han

som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden!

Matt 21:9


Ett nytt bud ger jag er, att ni skall älska varandra.

Joh 13:34


Pilatus frågade: “Vad skall jag då göra med den Jesus, som

kallas Messias?” Alla svarade: “Han skall korsfästas!”

Matt 27:22


Jesus sade: ”Fader, förlåt dem, de vet inte vad de gör”.

Luk 23:34a


”Försoning – människa Gud hel relation igen”

”Korset är ett segertecken – döden fick ge upp till sist”

”Han har uppstått..”

Mark 16:6

Texter från Bibelkommissionens översättning

Copyright @ All Rights Reserved